• Dávid Kidala

Vláda SR si začala uvedomovať problém, na ktorý finanční sprostredkovatelia dlhodobo upozorňujú

Nový slovenský parlament už, okrem boja s ochorením COVID-19, stihol vysloviť dôveru novej vláde a tým schváliť aj Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 – 2024. V tomto dokumente je zopár zaujímavých návrhov týkajúcich sa aj finančného sveta. Našu osobitnú pozornosť si získali plánované legislatívne úpravy, týkajúce sa dôchodkového systému. Vláda sa chce konečne pripraviť na demografický problém, ktorému bude Slovenská republika (a nie len my) v budúcnosti čeliť a finanční sprostredkovatelia naň dlhodobo poukazujú. O čo ide, čo hovorí o zmene dôchodkového systému Programové vyhlásenie vlády (ďalej PVV), akému problému súvisiacemu s dôchodkami budeme čeliť a ako sa naň pripraviť, si podrobne rozoberieme v tomto článku.

Čo hovorí Programové vyhlásenie vlády o dôchodkoch

Poďme sa pozrieť na dva body z PVV, ktoré si v článku podrobnejšie vysvetlíme.

Vláda SR:

  • zavedie automatický vstup do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou participácie len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec aktívne rozhodne;

  • bude presadzovať umožnenie správcovským spoločnostiam investovať aj do fondov, ktoré investujú do výstavby nájomných bytov.

Druhý pilier si už od jeho vzniku v roku 2005 zažil svoje. Medzi najväčšie riziká, ktoré majú značný vplyv na jeho fungovanie, patrí politická situácia a časté legislatívne zmeny. V druhom pilieri sme zaznamenali viacero pokusov a diskusií, o jeho zoštátnení. Najväčšie riziko zoštátnenia druhého piliera by bolo použitie vyše deviatich miliárd eur na iný účel, ako na dôchodkové zabezpečenie pre občanov. Sociálna poisťovňa dokonca niekoľko rokov späť nabádala sporiteľov, aby z neho vystúpili, za čo sa napokon musela ospravedlniť. Nová vláda si uvedomuje, že sa štát v budúcnosti nebude môcť o dôchodcov postarať tak, ako dnes a práve už spomínaný druhý pilier je skvelý nástroj, ako si pripraviť slušné zabezpečenie na dôchodok. Akému problému vlastne Slovensko bude čeliť?

Slováci starnú najrýchlejšie v EÚ

Aktuálne máme na Slovensku 1 082 804 dôchodcov (k 31.3.2020), ktorým vypláca štát každý mesiac starobný dôchodok. Priemerná výška starobného dôchodku na Slovensku je aktuálne 482,29 eur (k 31.3.2020). Mnoho ľudí si stále myslí, že sa o nich na dôchodku postará štát, iná skupina to zas odôvodňuje tým, že sa dôchodku pravdepodobne nedožijú. Pre nich mám zlú správu, je vysoko pravdepodobné, že sa dôchodku dožijeme. Medicína napreduje, mení sa náš životný štýl a úmerne tomu sa predlžuje aj priemerná dĺžka ľudského života. Muži sa aktuálne dožívajú približne 73 rokov, ženy 80.

Dôležitým faktom je, že v roku 2018 pracovalo na 1 dôchodcu 3,2 pracujúceho človeka. V roku 2070 to bude len 1,5 pracujúceho človeka. Dôchodky ovplyvní teda aj to, že stále sa rodí menej a menej detí. Rokmi sa zároveň stále znižuje podiel, ktorým dôchodok nahradí hrubú mzdu. Aktuálne sa tento podiel pohybuje niekde okolo 43%.

Dnes muž na dôchodku strávi približne 10 rokov svojho života. Ženy na dôchodku strávia viac času, okolo 16 rokov. Ak vezmeme do úvahy fakt, že priemerná dĺžka života sa zvyšuje každých 10 rokov o 2 roky, tak v roku 2050 by muži na dôchodku trávili 16 rokov, ženy 22. To zároveň znamená viac nákladov na dôchodky pre štát v budúcnosti.

Sústreďme pozornosť na druhý pilier

Z predchádzajúcich riadkov už vieme, že spoliehať sa na štátny prvý pilier do budúcnosti nemôžeme. Poďme sa preto pozrieť na to, ako nám vie v budúcnosti pomôcť práve II. pilier. Druhý pilier sporiteľa nič nestojí (aj keď má možnosť tam prispievať dobrovoľnými príspevkami). Stav účtu je dedičný, slúži ako „životná poistka“ v prípade v smrti sporiteľa pred dôchodkom, preto skontrolujte, či máte uvedenú oprávnenú osobu.


Druhý dôležitý fakt je správny výber fondov. Stále má viac ako 70% sporiteľov svoje úspory v dlhopisových garantovaných fondoch, ktoré majú zhodnotenie do 2% ročne. Odporúčam čím skôr zmeniť takýto fond za indexový. Indexové fondy dosahovali minulý rok zhodnotenie okolo 8%.

Zdroj: dennikn.sk

Pozrime sa na modeláciu, ako mladému človeku, ktorý začína pracovať, ovplyvní rozhodnutie uzatvoriť hneď druhý pilier, výšku jeho dôchodku. Predpokladajme, že v 25 rokoch uzatvorí zmluvu s DSS, do dôchodku odíde v 65 rokoch a zarába 1000 eur v čistom. Ako môžete vidieť nižšie, klientov dôchodok z druhého piliera by bol vo výške 654 eur.


Ako na tento demografický problém s budúcimi dôchodkami reaguje súčasná vláda

V PVV sa nachádza viacero zaujímavých nápadov na upevnenie stability dôchodkového systému. Veríme, že pokusom o zoštátnenie II. piliera je nadobro koniec a vláda bude upevňovať jeho pozíciu a popularitu, ako nástroja, ktorý nám vie v budúcnosti doslova nahradiť dôchodky od štátu. Aj kvôli tomu chce vláda zaviesť automatický vstup do II. piliera pre mladších ako 35 rokov (čo je aj maximálny vstupný vek). Zaujímavým nápadom je aj vznik realitného fondu. Realitné fondy patria dlhodobo k najstabilnejším fondom, preto by bol zaujímavý pre voľbu počas stabilizačnej fázy, tesne pred dôchodkom. Držíme v tomto novej vláde palce.

TIP:Investovať do ETF fondov s priemerným zhodnotením 7% vieš aj mimo II.piliera a vytvoriť si tak optimálnu finančnú rezervu do budúcnosti. Napíš mi na mojej FACEBOOKOVEJ STRÁNKE alebo na davidkidala@prosight.sk a poviem ti o tejto možnosti, a správnom nastavení II. piliera, viac.


TIP 2: Ak sa rozhodneš investovať sám aktívne a nechceš sa spoliehať na štát, v tvôj prospech hraje aj čas. Čím skôr sa rozhodneš investovať, tým menej peňazí ti treba odkladať na to, aby si si ušetril zaujímavý obnos peňazí, napríklad aj na dôchodok.


ZDROJE:

Programové vyhlásenie vlády SR pre roky 2020 – 2024 (strany 44 – 45, časť dôchodky a zamestnanosť)

Oficiálne štatistiky Sociálnej poisťovne a Štatistického úradu SR

Interné nástroje spoločnosti Prosight Slovensko

KONTAKTUJTE NÁS
FACEBOOK

Ing. Miroslav Dzurovčin

Kancelária:

M.R.Štefánika 2702

093 01 Vranov nad Topľou

Mail: info@miroslavdzurovcin.sk

Telefón: 0944 131 395

Zostaňme v kontakte:

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon

© 2020 by Miro Dzurovčin - Financie bez tajomstiev. 

NAPÍŠTE MI