• František Ivanov

Pripoistenie ŽIVEL v PZP - veľké porovnanie poisťovní

Počasiu nerozkážeš. Uvedomíme si to až vtedy, keď víchrica, krúpy alebo záplavy poškodia naše auto. Odpoveďou na vrtochy počasia je poistenie auta proti živlom. V dnešnom článku by som (vám) chcel priblížiť jedno z pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu a to konkrétne pripoistenie voči živelným pohromám. Medzi živelné udalosti, ktoré môžu ohroziť vaše (naše) auto, patria: požiar, výbuch, úder blesku, náraz lietadla, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie.


Ochrana auta pri živelnej udalosti

Ak si chcete svoje auto uchrániť pred živelnými pohromami, máte dve možnosti. Jednou z možností je uzavrieť si havarijné poistenie v ktorom máte automaticky krytú haváriu z vlastnej a cudzej viny, krádež, vandalizmus a samozrejme aj živelnú udalosť. Ak si neplánujete uzavrieť havarijné poistenie, tak druhou z možností je pripoistiť si riziko voči živelným pohromám v povinnom zmluvnom poistení. Medzi poisťovne v ktorých si viete k PZP dohodnúť pripoistenie voči živelnej pohrome patrí AXA, Allianz, ČSOB, Generali, Kooperativa, Union a Wüstenrot.Veľké porovnanie poisťovní

Poďme sa bližšie pozrieť na jednotlivé poisťovne, u ktorých si dané pripoistenie vieme dojednať a a za akých podmienok: - AXA – ponúka pripoistenie s limitom 5 000 eur so spoluúčasťou v prvom roku 20 %, v druhom a ďalšom roku so spoluúčasťou 80 eur a s územnou platnosťou pripoistení Európa + Turecko s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny (výnimka neplatí pre vinkulované zmluvy) - Allianz – ponúka v balíku PLUS bez obmedzenia limitu (poistné plnenie do výšky škody) a so spoluúčasťou buď 100, alebo 200 eur – podľa toho, akú si zvolíte. Územnú platnosť pripoistení si viete vybrať medzi EU alebo SR + ČR. - ČSOB – ponúka pripoistenie s limitom 3 000 eur a so spoluúčasťou 5%min.100€. Územná platnosť krytia je iba územie Slovenskej Republiky. - Union – ponúka pripoistenie s limitom 2 500 eur so spoluúčasťou 10 % a s územnou platnosťou SR a Európa. - Wüstenrot – ponúka pripoistenie s limitom 4 000 eur a so spoluúčasťou 10 % min 150 eur. Územná platnosť krytia je iba územie Slovenskej Republiky.

Posvietime si na dve najviac diskutabilné poisťovne, ktoré ponúkajú pripoistenie živelnej udalosti a kde vidíme najväčší problém: - Kooperativa – ponúka verejný prísľub pripoistenia živelnej udalosti už v základnej cene PZP, bez pripoistenia s limitom 3 000 eur a so spoluúčasťou 10 %, ale pozor, nekryje riziko KRUPOBITIA. Ak je niečo lacné alebo zadarmo, treba sa mať na pozore, pretože poisťovňa vylúčila pri škodách na motorovom vozidle asi najčastejšie riziko. Územná platnosť krytia je iba územie Slovenskej Republiky. - Generali – ponúka pripoistenie s limitom 3 000 eur a so spoluúčasťou 5% min. 100eur. Poisťovňa kryje riziko KRUPOBITIA, ale pozor, má vylúčené škody, ktoré sú spôsobené na čelnom skle, tzn., že vám kryje škody na bočných sklách, zadnom skle

aj škody na vozidle, ale nekryje samotné čelné sklo. Aby ste mali kryté čelné sklo, musíte si dohodnúť doplnkové pripoistenie čelného skla. Územná platnosť pripoistenie je EU + Turecko.Kde si pripoistiť živel v PZP?

Určite si pamätáte búrku z leta minulého roka, ktorá sa prehnala cez Košice a okolie. Počas tejto búrky padali krúpy vo veľkosti golfových loptičiek. Krátko nato bolo nahlásených približne 3 000 poistných udalostí ktoré spôsobili škody na čelných a bočných sklách ako aj rôzne preliačiny na motorových vozidlách. Mnohí klienti boli nemilo prekvapení po nahlásení poistných udalostí, keď sa dozvedeli verdikt od poisťovne: „Bohužiaľ, riziko krupobitia nemáte dohodnuté vo svojej poistnej zmluve a škody na čelnom skle nemáte kryté, ak nemáte dohodnuté pripoistenie čelného skla."

Práve preto, ak máte záujem pripoistiť si k PZP riziko voči živelným pohromám, určite odporúčam vyhnúť sa poisťovniam Kooperativa a Generali. Ak máte dohodnuté havarijné poistenie, v tomto prípade sa nemusíte báť ničoho, akurát musíte rátať so spoluúčasťou, ktorú máte dohodnutú s poisťovňou.

KONTAKTUJTE NÁS
FACEBOOK

Ing. Miroslav Dzurovčin

Kancelária:

M.R.Štefánika 2702

093 01 Vranov nad Topľou

Mail: info@miroslavdzurovcin.sk

Telefón: 0944 131 395

Zostaňme v kontakte:

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White YouTube Icon

© 2020 by Miro Dzurovčin - Financie bez tajomstiev. 

NAPÍŠTE MI